PRO:
Tävlingsfordon som måste bibehålla original självbärande kaross eller ram. Stor frihet med aerodynamik samt fri trim. Slicks används. Krav på hybrid/HANS skydd samt skor, hjälm och handskar efter reglemente Skyddsbur är obligatorisk.
Här tävlar man om Svenskt Mästerskap!
Ett befintligt reglemente finns via SBF. Nationell SBF TA licens krävs. SBF vagnbok krävs.
15 platser finns.