CLUB Challenge:
Steg två i NTA. Här får du modifiera bilens yttre med till viss del bättre aerodynamik. maxbredd på däck är 265mm samt det är godkänt att köra på R däck. Hjälm, skor och handskar efter reglemente.
Förenklad vagnbok krävs.
Här tävlar man om Riksmästerskapet!
Nationell SBF TA licens krävs. Regelverket finns på SBF
15 platser finns.