Vi fortsätter med vår interna succé tävling för NTA förare.
OBS! Detta är inget SBF arrangerad tävling.

Varmt välkomna till årets upplaga av TEAMMÄSTERSKAP

Enkla Regler:

För att kunna delta i NTA Teammästerskap krävs det 2-4 teammedlemmar.
Samtliga medlemmar måste även delta i serien.
Teamens förare får dela på samma bil.
Vid varje deltävling ska teamet ange vilken av förarna vars poäng ska räknas. Detta ska anges vid förarmötet och får ej ändras under tävlingsdagen.

Samtliga förare i teamet ska få sin placering räknad minst en gång under säsongen. Teamets sammanställda poäng avgör vilket team som vinner teammästerskapet.
Det är endast en förares poäng som räknas varje deltävling.

Poängen delas ut enligt följande:

 1. 30 poäng
 2. 25 poäng
 3. 20 poäng
 4. 15 poäng
 5. 11 poäng
 6. 10 poäng
 7. 9 poäng
 8. 8 poäng
 9. 7 poäng
 10. 6 poäng
 11. 5 poäng
 12. 4 poäng
 13. 3 poäng
 14. 2 poäng
 15. 1 poäng

Kvaltid:

1:a plats 3 poäng
2:a plats 2 poäng
3.e plats 1 poäng

När tävlingsserien är slutförd sammanräknas poängen från samtliga deltävlingar. Det är det team som uppnått högsta poängsumman som tillkännages Teammästerskapet för året och pris delas ut på avslutningsmiddagen.

Hur anmäler ni er?

Maila jinnie@nordictimeattack.se

Ange Teamnamn, deltagarnas namn, bilmodell, klass som ni kör i.

Väl Mött!